Projekt Bergsbadet - ett joint venture

Byggherre är Järvsö Bergsbad AB och projektet drivs sedan 2018 i ett joint venture med RISE - Research Institutes of Sweden, Propell Innovation HubFiber Optic Valley och Liljewall arkitekter.

Kontakta oss

Projektledning
Järvsö Bergsbad AB
Joakim Hägerstrand, Projektledare
0707-49 55 48
joakim(at)bergsbadet.se

Design och utformning
Järvsö Bergsbad AB
Johanna Hägerstrand Lindvall, Projektledare
072-307 85 98
johanna(at)bergsbadet.se

Liljewall Arkitekter
Andreas Pålsson, Arkitekt, studiochef
073-363 20 27
andreas.palsson(at)liljewall.se

Forskning och innovation
RISE Research Institutes of Sweden / Propell Innovation Hub / Fiber Optic Valley
Martin Askne Isenberg, Innovation Manager
0735-11 95 00
martin.askne(at)ri.se

Thomas Johnson, Projektledare
076-206 07 30
thomas.johnson(at)ri.se


Vi söker fler samarbetspartners 

Lysta bad- och bergsresort är ett stort privat projekt för den gemensamma samhällsnyttan. Projektets huvudsyfte är att skapa en anläggning som, genom att utveckla och komplettera besöksnäringen, aktivt kan bidra till en hållbar utveckling av en levande landsbygd.

Här i Järvsö vill vi skapa världens mest klimatsmarta bad- och bergsresort och för att lyckas med ett så stort innovationsprojekt som Bergsbadetär det nödvändigt att öppna upp för nya samarbetsformer, såväl regionalt som mellan privata och offentliga aktörer.

Vi behöver föra samman ledande forskning, produktutvecklare, innovatörer, material- och systemleverantörer, offentlig sektor, finansiärer, konsulter, entreprenörer och andra kompetenser.

Vi söker människor, företag och organisationer som har kunskap, vilja och ett öppet och optimistiskt förhållningssätt till att driva en hållbar omställning och tackla de utmaningar vi bjuder in till.

Välkommen!

Järvsö Bergsbad AB
Joakim Hägerstrand, Projektledare
0707-49 55 48 
joakim(at)bergsbadet.se

Vi vill tacka dessa organisationer för allt stöd vi hittills fått på resan!