Från simhall till Bergsbadet resort

Bergsbadets historik sträcker sig nästan 50 år tillbaka i tiden och börjar med tankarna på att bygga en egen simhall i Järvsö kommun innan sammanslagningen till Ljusdals kommun 1971. Tankarna har sedan dess bl.a. passerat via planer på en badanläggning utanför Järvzoo för att i närtid utvecklats till en underbar vision om ett grottbad – ett äventyrsbad insprängt i själva berget!

Projektet har legat vilande under senare år men togs 2017 över av Järvsö Bergsbad AB som nya projektägare. Ett omfattande omtag med start i förstudiearbetet påbörjades och visionen utvecklades ganska omgående från ett Grottbad insprängt under Öjeberget till ett Bergsbad längs med bergssidan för att också kunna erbjuda gästerna en mer naturnära upplevelse och Järvsös fantastiska vyer. 

Mer fokus sattes också på grön tillväxt i och med projektets huvudsyfte, att bidra till en ny hållbarhetsnorm och utvecklingen av en levande landsbygd. Det nya projektet gav också naturupplevelser, konst och kultur framträdande roller i linje med det nya konceptet som förutom lek även ska kunna erbjuda gästerna upplevelser för ett inre äventyr. 

De ekonomiska utmaningarna

Det fanns fortsatt stora utmaningar, varav de rent ekonomiska blev de mest kritiska. Inom branschen råder en självklar och tydlig samstämmighet om att ett ensamt bad inte kommer att kunna bli lönsamt och vilken kommun som helst, även i större städer kan snabbt bekräfta detta faktum.

Vi valde ändå att syna denna sanning i sömmarna och därför togs nya beräkningar fram under 2018 tillsammans med ÖhrlingsPwC och branschexperter. Dessa visade dock med all tydlighet att ett ensamt upplevelsebad med en byggkostnad på mellan 200–250 miljoner gör en förlust på mellan -15 och -20 miljoner per år.

Bergsbadet resort

Med denna medelväg slutgiltigt stängd stod då valet mellan att skala ner visionen till en mycket liten bassäng som kunde ha visstidsöppet eller att våga skala upp visionen ordentligt. Vi kände direkt vilken väg vi ville gå och tack vare insiktsfull input från bl.a. Ljusdal kommuns näringslivskontor, NärLjus och framgångsrika Holiday Club Åre kom projektet snabbt vidare i visionsarbetet.

Lösningen för att hantera den ekonomiska utmaningen blev att utveckla visionen till en hel resortanläggning med starkt hållbarhetsperspektiv och upplevelsebadet som kärna. Därmed skapades visionen om Bergsbadet resort, en större anläggning som består av flera samspelande verksamhetsdelar som tillsammans kan ge en lönsam helhet och möjliggöra skapandet av Järvsös efterlängtade bad.

Läs mer om visionen här